S A M C H O B L O    /   L A   P A T R I E

ქართულ    ენაზე

 26 Mai 1918  

 

 

11 Février 1921


9 avril 1989

 

 28 Août  1924

 

ლევილის სასაფლაო Carré géorgien du cimetière de Leuville

 


 

 

 

 


ქაკუცა ჩოლოყაშვილი  ( 1888-1930 )  1924 აგვისტოს აჯანყების საქართველოს ეროვნული გმირი


 გთხოვთ დაესწროთ 92 წ აღვნიშნის დრეს
12 სექტემბერს ლევილში

lors de l'insurrection d'août 1924

 Kakoutsa Tcholokachvili  ( 1888-1930 ) Héros national géorgien, se distingua particulièrement  dont nous commémorons cette année le 92 ème anniversaire le 10 septembre à Leuville / Orge


 ქაქუცა ჩოლოყაშვილი და “შეფიცულთა” რაზმი ემიგრაციაში (1924 წ. სექტემბერი-1930 წ. ივნისი)

გოჩა საიტიძის გამოცემულ წიგნიდან

kakoutsa Tcholokhachvili et ses conjurés en émigration septembre 1924-juin 1930

tiré du livre de Gotcha Saitidze-Tbilissi 2012
 

 

 

Christine Toullec nous a quittés

http://www.samchoblo.org/hommage%20%C3%A0%20Christine%20Toullec.htm

 

 

 

 

 


Archivages des pages publiées sur samchoblo.org depuis février 2001


 

 

     


Menu détaillé

დაგვიკავშირდით


   L'information géorgienne en direct ou en différé sur http://www.iptv.ge   
      RUSTAVI 2
  საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე   MAESTRO
     
  http://www.iptv.ge  
     
    L’Épicerie - Traiteur géorgien COLCHIDE  a enfin ouvert ses portes: 87 rue des Poissonniers 75018 Paris  
     

CONFIEZ VOS EXPÉDITIONS À TBILISIEX

   
         
         

µ