S A M C H O B L O    /   L A   P A T R I E

ქართულ    ენაზე

 26 Mai 1918  

 

 

11 Février 1921


9 avril 1989

 

 28 Août  1924

 

ლევილის სასაფლაო Carré géorgien du cimetière de Leuville

 


 

 

Il y a 96 ans   le 11 février 1921  les armée de la Russie soviétique  pénétrèrent en Géorgie. Tbilissi fut occupée le 21 févier et abandonnée le  25 février.Le Gouvernement se replia d'abord sur Koutaïsi puis sur Batoumi . La lutte inégale se prolongea jusqu'aue 17 mars mais l'armée géorgienne ne se rendit pas .

Le Gouvernement choisit la route de l'exil mais ne capitula pas.

 

L'office funèbre pour les victimes de l'invasion soviétique de février  1921  célébré par Mama Artchill Davrichachvili   à l'église Sainte Nino    dimanche 26Février 2017


კვირას, 26 თებერვალს       2017 წ ,   მამა არჩილ დავრიშაშვილ გადაიხადი პანაშვიდ დახოცილ გმირთა მოსახსენებლად წმინდა ნინოს ეკლესიაშ

 

 


 

Voilà tout juste 42 ans,  Le 10 février 1975,  disparaissaient  Levan Zourabichvili  & Elissè Pataridzè,

10 თებერვალს 1975 42 წლის წინ გარდაიცვალნენ ლევან ზურაბიშვილი და ელისე პატარიძე

 


 

 

La Géorgie est mise à l’honneur dans le cadre du 23éme Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul qui a lieu du 7 au 14 février 2017

 


 

Le Domaine de Leuville a été cédé à la Géorgie le 23 septembre 2016

conformément au testament de 1928

23 სეატექბერს 2016 საქართველოს გადაეცა ლევილის მამული

1928 წლის ანდერძის მიხედვით

 

 


Archivages des pages publiées sur samchoblo.org depuis février 2001

   


Menu détaillé

lდაგვიკავშირდით


  

 


 

  L'information géorgienne en direct ou en différé sur http://www.iptv.ge   
      RUSTAVI 2
  საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე   MAESTRO
     
  http://www.iptv.ge  
     
    L’Épicerie - Traiteur géorgien COLCHIDE  a enfin ouvert ses portes: 87 rue des Poissonniers 75018 Paris  
     

CONFIEZ VOS EXPÉDITIONS À TBILISIEX