S A M C H O B L O    /   L A   P A T R I E

ქართულ    ენაზე

 26 Mai 1918  

 

 

11 Février 1921


9 avril 1989

 

 28 Août  1924

 

 

 


 

ლევილის სასაფლაო Carré géorgien du cimetière de Leuville

 

~


 

Association Géorgienne en France Paroisse Sainte Nino

 


Voir le communiqué de l'Association Géorgienne en France

 

 Centenaire de l'Université d état IVANE DJAVAKHISHVILI de Tbilissi les 7/8 & 9 février

 


 

Il y a 97 ans   le 11 février 1921

 les armée de la Russie soviétique  pénétrèrent en Géorgie. Tbilissi fut occupée le 21 févier et abandonnée le  25 février.Le Gouvernement se replia d'abord sur Koutaïsi puis sur Batoumi . La lutte inégale se prolongea jusqu'aue 17 mars mais l'armée géorgienne ne se rendit pas .

Le Gouvernement choisit la route de l'exil mais ne capitula pas.

97 წლის წინ,  

1921 წლის 11 თებერვალს,  საქართველოში საბჭოთა რუსეთის ჯარები შემოჭრნენ.  25 თებერვალს თბილისი დაეცა. მთავრობამ ჯერ ქუთაისში, შემდეგ კი ბათუმში გადაინაცვლა. უთანასწორო  ბრძოლა 17 მარტამდე გაგრძელდა. ქართულ მხედრობას იარაღი არ დაუყრია.

მთავრობა  უცხოეთში გაიხიზნა, მაგრამ კაპიტულაციაზე ხელი არ მოუწერია.  

 

L'office funèbre pour les victimes de l'invasion soviétique de février  1921  célébré par Mama Artchill Davrichachvili   à l'église Sainte Nino    dimanche 25 Février 2018


კვირას, 25 თებერვალს       2018 წ ,   მამა არჩილ დავრიშაშვილ გადაიხდი პანაშვიდ დახოცილ გმირთა მოსახსენებლად წმინდა ნინოს ეკლესიაშ

 

 


 

LES POLYPHONIES GÉORGIENNES EN FRANCE

ქართული მრავალხმიანობა საფრანგეთში

 


 

Le Domaine de Leuville a été cédé à la Géorgie le 23 septembre 2016

conformément au testament de 1928

23 სექტებერს 2016 საქართველოს გადაეცა ლევილის მამულის

1928 წლის ანდერძის მიხედვით

 

 


Archivages des pages publiées sur samchoblo.org depuis février 2001

   

Et si nous parlions Géorgien ?


ვილაპარაკოთ ფრანგულად ?

 

Menu détaillé

lდაგვიკავშირდით


 


 

 

 

 

    
      RUSTAVI 2
      MAESTRO
     
  http://www.iptv.ge  
     
    L’Épicerie - Traiteur géorgien COLCHIDE  a enfin ouvert ses portes: 87 rue des Poissonniers 75018 Paris  
     

CONFIEZ VOS EXPÉDITIONS À TBILISIEX

   
  *   *